Trusted

Camera360 - Funny Stickers

dwiko-lukito
45.54MB
Download
Downloads 500k - 3M
Version 8.3.2 5 months ago

Description of Camera360 - Funny Stickers

====================================

-- 500 million users around the world, with excellent ratings

-- AKB48 highly recommended, and many Japanese and Korean stars (like BTS) remain loyal users of Camera360

-- Long-term ranked number 1 on photography ranking charts in 7 countries; a global trend-setter for mobile photography!

====== Feature Highlights ======

【Funny Stickers】

Those regular stickers are all outdated! The revolutionary Funny Stickers are here!

All kinds of stickers, with Smart Facial Recognition to help you stick them on your face with you move; beards, ears, tears, blushing cheeks, bowties, etc. You'll never have to aim again.

Hold down capture button to record a short video; join capture challenges, one tap share to Facebook, Twitter; party with users around the world!

Note: Funny Sticker doesn't support Android OS lower than v4.1 and a few special devices.

【Photo Challenge】

All kinds of fun capture challenge themes for you to join; never worry about people not "Liking" your photos again!

500million users worldwide are all playing Capture Challenge; not only can you get ranked in real-time, you'll also get votes from users around the world. Capture Challenge now supports short videos; try Funny Stickers and videos together!

【Exquisite Filters】

Bring magic into your photos and create those blockbuster hits!

Over 100 classic filters to make you a master photographer

Interstellar, Star Story, Magic, Storm HDR unique filters

【Beauty Selfie】

Say goodbye to those fake faces, and start taking selfies that are natural and beautiful!

Quick-Fix: become a goddess in 1 step

3D Contour: highlight those facial features and shine in 3D

Touch Photography: easy to use, tap anywhere to capture

Night Selfie: don't let the night steal away your selfies

【Photo Edit】

Don't doubt yourself, just move your fingers around and soon, you too will become a master!

Cut, rotate, color temp, tone among 10 other professional adjustment functions to easily improve your skills

【AR Camera】

Unique internal AR Camera, to let you achieve a "time-traveling" interactive experience with Effects that rivals movie stars!

Summon Us

Go to "Me" and you'll find "Feedback", let us know your thoughts. If you have any comments or suggestions, please email us at:

<a href="mailto:support@pinguo.us">support@pinguo.us</a>

Please follow us on:

Facebook: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.facebook.com/camera360official%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNH8Iz8rJnRGhWKgXwL1Rvx6vaHr8g&sa=D&usg=AFQjCNFhv4YQhs_RKyCe-QpQE-2JdIbpBA" target="_blank">https://www.facebook.com/camera360official</a>

Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://twitter.com/Camera360%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF1M2a1KjbMa6AT9zAg7XZRzI6F_w&sa=D&usg=AFQjCNGGb-vAgxq-g-u-DcspIfV4j52FkQ" target="_blank">https://twitter.com/Camera360</a>

Instagram: Camera360_Official

For more details, check out our website: www.camera360.com

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">====================================

- 500 triệu người dùng trên khắp thế giới, với xếp hạng xuất sắc

- AKB48 rất khuyến khích, và nhiều ngôi sao Nhật Bản và Hàn Quốc (như BTS) vẫn còn người dùng trung thành của Camera360

- Dài hạn được xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng xếp hạng nhiếp ảnh trong 7 quốc gia; một xu hướng setter toàn cầu để chụp ảnh di động!

====== ====== Tính năng nổi bật

【Vui Nhãn】

Những miếng dán thông thường đều là lỗi thời! Các vui Stickers cách mạng đang ở đây!

Tất cả các loại giấy dán tường, với Smart Facial Recognition để giúp bạn dính chúng trên khuôn mặt của bạn với bạn di chuyển; râu, tai, nước mắt, đỏ mặt má, bowties, vv Bạn sẽ không bao giờ phải nhắm lại.

Giữ nút chụp để ghi lại một đoạn video ngắn; tham gia thử thách chụp, một vòi nước cổ phần cho Facebook, Twitter; tiệc tùng với người dùng trên khắp thế giới!

Lưu ý: Funny Sticker không hỗ trợ hệ điều hành Android v4.1 thấp hơn và một vài thiết bị đặc biệt.

【Ảnh Challenge】

Tất cả các loại chụp vui vẻ thách thức chủ đề cho bạn tham gia; không bao giờ lo lắng về những người không "Thích" hình ảnh của bạn một lần nữa!

500 triệu người dùng trên toàn thế giới đều chơi Capture Challenge; không chỉ bạn có thể có được xếp hạng trong thời gian thực, bạn cũng sẽ nhận được phiếu bầu từ người dùng trên khắp thế giới. Capture Challenge bây giờ hỗ trợ video ngắn; cố gắng vui Stickers và video với nhau!

【Tinh lọc】

Mang ma thuật vào bức ảnh của bạn và tạo ra những hit bom tấn!

Hơn 100 bộ lọc cổ điển để làm cho bạn một nhiếp ảnh gia bậc thầy

Interstellar, Star Story, Magic, bão HDR bộ lọc độc đáo

【】 Đẹp tự sướng

Nói lời tạm biệt với những khuôn mặt giả, và bắt đầu chụp ảnh tự chụp đã được tự nhiên và đẹp!

Quick-Fix: trở thành một nữ thần trong 1 bước

3D Đường Viền: làm nổi bật những đặc điểm khuôn mặt và tỏa sáng trong 3D

Chạm Nhiếp ảnh: dễ sử dụng, khai thác bất cứ nơi nào để nắm bắt

Đêm chụp ảnh tự sướng: không để cho đêm ăn cắp đi Ảnh tự chụp của bạn

【Ảnh Sửa】

Không nghi ngờ chính mình, chỉ cần di chuyển ngón tay của bạn xung quanh và ngay sau đó, bạn cũng sẽ trở thành một bậc thầy!

Cắt, xoay, màu temp, giai điệu trong số 10 chức năng điều chỉnh chuyên nghiệp khác để dễ dàng cải thiện kỹ năng của bạn

【AR Máy ảnh】

Độc đáo máy ảnh AR nội bộ, để cho bạn đạt được một kinh nghiệm tương tác "thời gian đi du lịch" với hiệu ứng mà các đối thủ ngôi sao điện ảnh!

Triệu hồi hệ

Tới "nhớ" và bạn sẽ tìm thấy "phản hồi", cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​đóng góp, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại:

<a href="mailto:support@pinguo.us">support@pinguo.us</a>

Hãy theo chúng tôi trên:

Facebook: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/camera360official&sa=D&usg=AFQjCNH8Iz8rJnRGhWKgXwL1Rvx6vaHr8g" target="_blank">https://www.facebook.com/camera360official</a>

Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/Camera360&sa=D&usg=AFQjCNF1M2a1KjbMa6AT9zAg7XZRzI6F_w" target="_blank">https://twitter.com/Camera360</a>

Instagram: Camera360_Official

Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra trang web của chúng tôi: www.camera360.com</div> <div class="show-more-end">

See more

User ratings for Camera360 - Funny Stickers

4.13
261
5
112
4
97
3
37
2
5
1
10

Reviews on Camera360 - Funny Stickers

Language
No reviews on Camera360 - Funny Stickers, be the first!
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

dwiko lukito store avatar
dwiko-lukito Store 64.11k 18.71M

Information

Version 8.3.2
Compatibility Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Permissions 23